thitruong

Tồn kho bột giấy của khách hàng châu Âu tăng trong 7/2013

VPPTheo số liệu thống kê từ Hiệp hội Bột giấy châu Âu, tồn kho bột của khách hàng khu vực này trong tháng 7/2013 tăng 2,4% so với tháng 6/2013 lên 610.237 tấn, trong khi tiêu th giảm nhẹ 0,1% xuống còn

Bột giấy nhập khẩu vào Trung Quốc tháng 7/2013

VPPTheo số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc, lượng bột giấy nhập khẩu vào nước này tháng 7/2013 tăng 7,8% so với tháng 6/2013, đạt 1.388.000 tấn. Trong đó bột kraft gỗ mềm tẩy trắng nhập khẩu tăng mạnh

Trung Quốc: Nhập khẩu giấy tái chế tháng 7/2013

VPPTheo số liệu của Hải quan Trung Quốc, lượng giấy tái chế (RCP) nhập khẩu vào nước này trong tháng 7/2013 tăng 5% so với tháng 6/2013, đạt hơn 2.384.000 tấn.  Trong đó, lượng giấy hỗn hợp tăng nhiều nhất 

Bột giấy tai cảng châu Âu tháng 7/2013

VPPTheo số liệu từ Hiệp hội Bột giấy châu Âu, lượng bột tại cảng khu vực này tăng 8,4% từ 1.024.341 tấn trong tháng 6/2013 lên 1.110.706 tấnth áng 7/2013. Con số này cũng thấp hơn 0,8%

Tổng hợp thị trường bột giấy thế giới trong tuần 31

VPPTheo số liệu tổng hợp mới nhất từ Foex tuần này, giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng miền Bắc (NBSK) giảm khoảng 3.06 đôla/tấn bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) giảm 8.95 đôla/tấn.

Thế giới: Tổng hợp giá bột giấy trong tuần 30

VPPTheo số liệu tổng hợp mới nhất từ Foex,giá bột kraftgỗ mềm tẩy trắng miền Bắc (NBSK) nhích 0.29 đôla/tấn trong khi bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) giảm 2.79 đôla/tấn. Về giấy tái chế, giá OCCgiảm 0.05 euro/tấn 

Tồn kho bột giấy tại cảng châu Âu tháng 6/2013

VPPTheo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Bột giấy châu Âu, lượng bột tồn tại các cảng châu Âu tháng 6/2013 tăng 3,9% từ 986.027 tấn trong tháng 5/2013 lên tới 1.024.341 tấn.Tồn kho bột năm nay cũng cao hơn 12%  

Châu Âu: Bột giấy tồn kho của khách hàng tháng 6/2013

VPPTheo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Bột giấy châu Âu, tồn kho bột giấy của khách hàng khu vực này tháng 6/2013 giảm 6,3% so với tháng 5/2013,chỉ đạt 595.661 tấn trong khi lượng tiêu thụ giảm 1,1% xuống 943.265 tấn.

Bột giấy nhập khẩu vào Trung Quốc tháng 5/2013

VPPTheo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc,lượng bột giấy nhập khẩu vào nước này tháng 5/2013 tăng 3% so với tháng 4/2013, đạt gần 1.532.000 tấn.Trong đó bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) nhập khẩu tăng 8,7% 

Trung Quốc: Nhập khẩu giấy tái chế tháng 5/2013

VPPTheo số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc, lượng giấy tái chế (RCP) nhập khẩu vào nước này tăng 5.1% từ gần 2.663.000 tấn trong tháng 4/2013 lên khoảng 2.798.000 tấn trong tháng 5/2013. Tuy nhiên, con số này 

chung cư times city,times city, chung cu times city, times city park hill, park hill times city